سه تظاهرکننده در پاکستان کشته شدند

09 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برخورد میان پلیس و تظاهر کنندگان پاکستانی که در برابر مجلس آن کشور گرد آمده اند، حداقل سه تظاهرکننده کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شده اند.