حمله مردان مسلح به یک تیم واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان

05 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردان مسلح روز چهارشنبه به روی گروهی ازافراد تیم واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان شلیک کردند و تعدادی از آنها را کشتند.استاندار بلوچستان پاکستان که این حمله در این منطقه صورت گرفت گفته است با وجود اینگونه حملات واکسیناسیون کودکان متوقف نخواهد شد .