چندین دهه آزار اقلیت احمدیه در پاکستان

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۴۲ سال پیش متمم قانون اساسی پاکستان اقلیت مذهبی احمدیه را غیرمسلمان اعلام کرد. این گروه از آن تاریخ تاکنون، در معرض آزار افراط گرایان مذهبی است.