ملاله يوسف زی پس از سفر غیرمنتظره به پاکستان به بریتانیا بازگشت

13 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ملاله يوسف زی دختر جوان پاکستانی و برندۀ جايزۀ نوبل که شش سال پیش به خاطر فعاليت برای کسب حق تحصيل دختران در زادگاهش در درۀ سوات آماج پاکستان هدف یک حملۀ تروريستی طالبان قرار گرفت امروز در پایان دیدار غيرمنتظرۀ چهار روزه خود از پاکستان برای ادامۀ تحصيل در دانشگاه آکسفورد بریتانیا به آنجا برگشت.