بازگشت ملاله به پاکستان

12 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ملاله يوسف زای، نماد مقاومت و روشنگری دختران جوان علیه ديدگاههای تاريک و افراطی در خاورمیانه، این هفته در بازگشت به زادگاهش، پاکستان، که شش سال پیش صحنه شلیک گلوله طالبانی‌های مخالف تحصیل دختران به سرش بود، با استقبال گرم و پرشور مردم و مقامات مواجه شد.