پاکستان یک هندی را به جاسوسی متهم کرد؛ عضو نیروی دریایی یا تاجری در چابهار؟

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالی که پاکستان یک شهروند هندی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است، هند با رد این اتهام، شهروند خود را تاجری فعال در بندر چابهار معرفی کرده است. پاکستان روز ۲۶ مارس یک افسر نیروی دریایی هند را که گفته شد در ایالت بلوچستان اقدام به جاسوسی علیه پاکستان می کرد بازداشت کرد.