قتل ناموسی قربانی گرفت: مدل پاکستانی به دست برادرش کشته شد

26 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قتلهای ناموسی باز هم در پاکستان قربانی گرفت. یک مدل پاکستانی که به کیم کاردشیان پاکستان معروف است توسط برادرش کشته شد. قندیل بلوچ یکی از هزاران زن پاکستانی است که توسط اعضای خانواده اش به بهانه دفاع از شرافت و ناموس کشته شده اند.