گرمای شدید در پاکستان دهها قربانی گرفت

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرمای شديد در پاکستان دهها قربانی گرفته است. تنها در دو روز گذشته در شهر بندری کراچی در جنوب پاکستان حدود ۱۵۰ نفر در اثر سکتۀ قلبی ناشی از گرمای زياد جان خود را از دست داده اند.