نمایش مد در لاهور پاکستان با حضور طراحان مشهور

30 فروردین 1396