ناظران اروپایی بر انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان نظارت می کنند

03 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتخابات پارلمانی و شوراهای ايالتی پاکستان امروز با حضور ناظرانی از اتحاديه اروپا برگزار شد. بر اساس گزارش ها حضور مردم در برخی از حوزه های رأی گيری در اسلام آباد، پايتخت و پنجاب، که نيمی از مجموع رأی دهندگان در پاکستان را در بر می گيرد، بسيار محسوس بوده است.