انتخابات پاکستان؛ تلاش برای انتخاب یک دولت غیرنظامی

02 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

گزارش های رسيده از پاکستان حاکيست، در اسلام آباد، پايتخت برای برگزاری انتخابات سراسری پوشش امنيتی شديدی وجود دارد. انتخاباتی که با گزينش يک دولت غيرنظامی برای سه دوره متوالی نقشی سرنوشت ساز در تاريخ اين کشور خواهد داشت.