آخرین تحولات در پاکستان

31 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از آغاز عمليات ارتش پاکستان برای پاکسازی وزيرستان شمالی از شبه نظاميان افراطی، شمار زيادی از بوميان این منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. گفته می شود حدود يک ميليون نفر از وزيرستان شمالی گريخته اند.