بررسی حجم سرمایه گذاری چین در پاکستان در پی برقراری کریدور اقتصادی دو کشور

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چین با سرمایه گذاری ۶۲ میلیارد دلاری در پاکستان پس از برقرار کریدور اقتصادی بین دو کشور، بزرگترین سرمایه گذاری خود را در یک کشور خارجی انجام داده است. هوشمند میرفخرایی بررسی می کند: