ساختار شکنی زن پاکستانی؛ مربی بوکس و تلاش برای الهام بخشی به زنان

21 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کشور پاکستان که نقش سنتی زنان و مردان را سخت حفظ می کند و مرد در جامعه غالب است، شهناز کمال بعنوان یک زن مربی بوکس خلاف قاعده اجتماعی ولی الهام بخش زنان است. حمیداله خبرنگار صدای آمریکا در بازدید از پیشاور در مورد شنهاز کمال گزارشی تهیه کرده است