آتش سوزی تانکر سوخت در پاکستان نزدیک به ۱۵۰ کشته بر جا گذاشت

05 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در جریان انفجار ناشی از آتش سوزی تانکر نفتکش واژگون شده در بزرگراهی در ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به ۱۵۰ نفر درآتش سوختند و چند ده نفر به بیمارستانها منتقل شده اند که سوختگی شماری ازآنها بسیار وخیم گزارش شده است.