گروهی از شورشیان بلوچستان پاکستان از مبارزه علیه اسلام‌آباد دست کشیدند

25 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنجاه و هفت نفر از شورشیان در ایالت بلوچستان پاکستان، سلاح های خود را بزمین گذاشتند و به همراه دو تن از فرماندهانشان، خود را به مقام های اسلام آباد تسلیم کردند.