حضور فرمانده ارتش افغانستان در رژه ارتش پاکستان

30 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرمانده ارتش افغانستان از مراسم رژه ارتش پاکستان در شهر ککول بازدید کرد. حضور ژنرال شیر محمد کریمی در این مراسم نشانه ای از بهبود روابط بین دو کشور همسایه تلقی می شود.