جشن استقلال هفتاد سالگی پاکستان؛ روایتی از بزرگترین مهاجرت انسانی تاریخ

23 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال ۱۹۴۷ پاکستان، در آستانه استقلال هند از امپراتوری بریتانیا از هند جدا شد، روندی که یکی از بزرگترین مهاجرت های انسانی در تاریخ را بدنبال آورد. حدود ۱۲ میلیون نفر، هندو و مسلمان مجبور به ترک خانه های شدند.