کپی بهترین آثار میکل آنژ در نمایشگاهی در نیویورک

02 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی در نیویورک، به تازگی این امکان را به بازدیدکنندگان می دهد تا شاهکارهای میکل آنژ را  زمانی که در اوایل قرن ۱۶بر روی آنها کار می کرد را از نزدیک ببینند.