علم پزشکی در آستانه پیروزی بر درد

14 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران بریتانیایی، موفق شدند ساز و کار مولکولی انتقال پیام های درد را با مطالعه بر روی موش های آزمایشگاهی مشخص کنند. آنها می گویند گام بعدی آنها، تولید یک دارو است که دریچه های انتقال پیام را مسدود و بیماران زیادی را از درد کشیدن نجات دهد.گزارش شیده رضایی