استفاده از پهپاد و سنسور برای تشخیص کرونا در مکان‌های عمومی و شرکت‌ها

14 مرداد 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.