پادشاه عربستان سعودی: تلاش ها برای مبارزه با تروریسم باید معطوف به منابع تامین مالی آن باشد

11 خرداد 1398