پی جی کراولی: پیوند واشنگتن ریاض بخش حیاتی سیاست خارجی آمریکاست

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پی جی کراولی سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا در گفت و گو با صدای آمریکا، اتحاد آمریکا و عربستان سعودی در خاورمیانه را امری جدا نشدنی از سیاست خارجی آمریکا دانست.