مدیر خیریه آکسفام: در دوران کرونا، میلیاردها پولدارتر شدند اما زندگی فقیرها سخت‌تر شده است

09 بهمن 1399