اضافه شدن یک بخش جدید رقابتی به اسکار

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا موسوم به اسکار، از اضافه شدن یک بخش جدید رقابتی در این رخداد مهم سینمایی خبر داده است. آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا همچنین، با ارسال نامه اعضا خود را از تصمیم جدید در نمایش جهانی تلویزیونی مراسم اسکار آگاه کرده است گزارش شپول عباسی