نگاهی به بخت های اصلی دریافت اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

04 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار امسال، چهار فیلم غیرانگلیسی زبان بیش از دیگر فیلم‌های این بخش توجه منتقدان را به خود جلب کرده است.