نودمین دوره اهدای جوایز سینمائی اسکار در سایه سیاست

13 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نودمین دوره اهدای جوایز سینمائی اسکار توسط آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا یکشنبه ۱۳ اسفند برگزار می شود. انتظار می رود این مراسم شامل پیام های سیاسی هم باشد، هرچند برخی از نامزد های فیلم های خارجی اسکار خواستار مطرح نشدن مسائل سیاسی در این مراسم شده اند.