بهنام ناطقی با آخرین خبرهای مراسم اسکار

08 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تا چند ساعت دیگر، ماه‌ها انتظار و مبارزه تبلیغاتی سینماگران حرفه‌ای برای تاثیرگذاشتن بر رای‌دهندگان اسکار به پایان می‌رسد و در مراسمی زنده که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنیا تماشاگر آن هستند، برندگان اسکار امسال، اعلام خواهند شد.