به استقبال اسکار امسال؛ سایه جنبش‌های اعتراضی بر نودمین مراسم اسکار

10 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسکار امسال پر از جنبشهای مختلف است. از انتقاد در مورد حضور هنرمندان سفیدپوست بیش از دیگر نژادها در صنعت سینما که طی چند سال گذشته مورد بحث بوده است تا جنبش اخیر «می تو» که بر اذیت و آزار جنسی زنان در هالیوود توسط مردان قدرتمند نور می افکند.