«فروشنده» و رقیب های اسکار بهترین فیلم خارجی زبان

04 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناظران می گویند مراسم اسکار امسال بیشتر از هر سال، تماشاگر خواهد داشت، چون نامزدها قصد دارند از تریبون آن استفاده کنند برای اظهارنظر سیاسی علیه شخصیت و سیاستهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا. بعضی همین دلیل را عنوان میکنند برای پیشبینی برنده شدن فیلم ایرانی «فروشنده». گزارش بهنام ناطقی