محصولات ارگانیک در ایران

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفتمین دوره جشنواره فرآورده های ارگانیک در محل نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران برگزار شد. شماری از سازمان های مردم نهاد مدافع محیط زیست به صورت داوطلبانه با این جشنواره همکاری کردند تا برای بازدیدکنندگان از فواید فرآورده های ارگانیک بگویند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.