جزئیاتی از مذاکره شرکت مخابراتی فرانسه با همراه اول ایران

11 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت مخابراتی "اورانژ" فرانسه در حال انجام مذاکرات اولیه برای سرمایه گذاری در شرکت ارتباطات سیار ایران یا "همراه اول" است. گزارش نیلوفر پورابراهیم