افزایش صادرات سازمان اوپک

12 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، بار دیگر صادرات خود را افزایش داد. تحلیل گران دلیل افزایش را رقابت اوپک با سایر کشورهای تولید کننده نفت غیر اوپک در بازارهای جهانی نفت عنوان کرده اند.