تشدید اختلاف در اوپک درپی تجدید قرارداد نفتی ایران و چین

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجدید قرارداد نفتی بین ایران و چین، عمیق تر شدن اختلاف و چند دستگی بین اعضای کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، را آشکار کرده و نشان می دهد بعضی اعضای اوپک نه به عنوان همکار، بلکه به عنوان رقبایی سرسخت به یکدیگر نگاه می‌کنند.