دبیرکل اوپک: از افت قيمت نفت «عصبی» نشويد

08 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحلیل گران چند بانک عمده در آمریکا، از جمله شرکت بین المللی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس، احتمال پائین رفتن مجدد قیمت نفت در سال آینده خبر داده اند، ولی دبیرکل اوپک سیر نزولی قیمت نفت را موقتی میداند، و میگوید اوپک نباید از این بابت هراسی داشته باشد.