اوپک: افزایش بی رویه می تواند بازار جهانی را بی ثبات کند

26 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبیرکل سازمان کشورهای صادر کننده نفت؛ اوپک، هشدار داد، افزایش بی رویه تولید و اشباع بازار نفت، منجر به بی ثباتی بازارهای جهانی خواهد شد.