مستندی در باره اعضای سه خانواده ایرانی

06 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جاستین شاپیرو یک چهره تلویزیونی آمریکایی ضمن سفر به ایران مستندی در باره اعضای سه خانواده ایرانی با تفاوتهای ایدئولوژیکی و شرایط زندگی متفاوت تولید کرده است که هفته پیش در مرکز وودرو ویلسون در شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شد.