چطور «سازماندهی مردمی» می تواند در حکومتداری تاثیر بگذارد

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازماندهی مردمی کلید اصلی ایجاد یک حرکت است، امری که امروزه بخش بزرگی از آن به صورت آنلاین انجام می شود. امانوئل ماکرون، رئیسِ جمهورِ فرانسه، نیز توانست با کمک شرکت آمریکایی نیشن بیلدر، که ابزاری دیجیتالی آنلاین بحساب می آید، برنده اکثریت مجلس ملی فرانسه شود.