گرایش آمریکایی‌ها به قرار ملاقات‌های اینترنتی

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به تازه‌ترین آمارها ۱۵ درصد پسر و دخترهای آمریکایی از طریق اینترنت قرار ملاقات می‌گذارند. بنگاه نظر سنجی پیو که این آماررا منتشر کرده است می‌گوید این رقم در سال ۲۰۱۳ برابر۱۱ در صد بوده و افزایشی ۴ درصدی را نشان می‌دهد.