رئیس شورای شهر تهران: صورت مسئله را پاک نکنیم؛ یک سوم مردم زیر خط فقر هستند

24 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها که فاز اول آن آغاز شده و در فاز دوم در آبان صادرات نفت را هدف گرفته می گوید: ما با یک موج تورمی در نیمه دوم سال مواجه خواهیم بود که وضعیت فقر در کشور را به مراتب حادتر میکند. گزارش شهرام بهرامی