برگزاری تجمع بزرگ آفریقایی تباران آمریکا در واشنگتن

18 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز پایتخت ایالات متحده ی آمریکا شاهد برگزاری تظاهرات گسترده ی آمریکاییان آفریقایی تبار بود که بیستمین سالگرد راهپیمایی یک میلیون نفری در واشینگتن را گرامی می داشتند.