امید معصومی، خودسوزی و مرگ خاموش پناهجوی ایرانی در نائورو

01 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع خودسوزی و درگذشت امید معصومی پناهجوی جوان ایرانی که چندی پیش در اردوگاه پناهجویان در نائورو رخ داد موضوع گزارشی است که روز شنبه در روزنامه گاردین چاپ انگلستان منتشر شده است.