نامه هزاران ایرانی به بان کی مون درباره امید کوکبی

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۱۶ هزار نفر فعال مدنی ایرانی در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواسته اند نسبت به آنچه بی عدالتی حکومت ایران در مورد امید کوکبی فیزیک ‌دان نخبه زندانی خوانده شده واکنش نشان دهد.