درخواست گروهی از دانشمندان از حسن روحانی برای آزادی امید کوکبی

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته دانشمندان دغدغه‌مند مستقر در آمریکا در پنجمین سالروز زندانی شدن امید کوکبی دانشجوی جوان ایرانی از رئیس جمهوری ایران خواست تا زمینه آزادی بی قید وشرط او را فراهم کند.