گفت و گو با مادر امید علی‌شناس زندانی سیاسی که فیلم بازداشت او منتشر شده است

25 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امید علی شناس روز شنبه جهت اجرای حکم هفت سال زندان اش بازداشت شد. انتشار فیلم بازداشت این فعال حقوق کودک واکنش های بسیاری در رسانه های فارسی زبان و شبکه های مجازی در برداشت. گزارش افشار سیگارچی