سفر وزیر خارجه عمان به تهران؛ پیامی برده شده؟

26 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هفته بعد از میزبانی از مذاکرات هسته ای ایران و غرب در مسقط، وزیر امورخارجه عمان امروز به تهران سفر کرده است.قرار است این مقام عمانی با مقام های عالیرتبه ایران دیدار کند. . آرش سیگارچی گزارش می دهد.