مدال های بازیافتی، پروژه سبز المپیک توکیو

12 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو می خواهد با استفاده از تلفن های همراه و دیگر وسائل کوچک الکترونیک از مصرف افتاده، برای این المپیک مدال بسازد.