شاید ۷۰ سال دیگر، روی زمین جایی برای برگزاری المپیک نباشد

02 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، با انتشار نتیجه یک تحقیق تازه، پیش بینی می کنند، انتشار گازهای گلخانه ای و گرم شدن هوای زمین، در ۷۰ سال آینده، برگزاری المپیک را در اغلب شهرهای بزرگ دنیا، غیر عملی خواهد کرد. گزارش شیده رضایی