نگاهی به غنای ميراث فرهنگی آمریکای لاتین، معیار انتخاب ریو به عنوان میزبان المپیک

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای انتخاب ريو دو ژانيرو به عنوان میزبان مسابقات المپيک امسال دلایل زیادی وجود داشته. یکی از این دلائل غنای ميراث فرهنگی آمریکای لاتین بوده است.