شمار معکوس برای آغاز المپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریو

15 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ تا ساعاتی دیگر در ریوی برزیل با برگزاری آئین های ویژه ای، که سان و رژه ورزشکاران، آتش بازی و رقص بخش هائی از آن خواهد بود، آغاز می شود.